- 17..2024

La teva salut i benestar en bones mans des de 1992

Contacte

Valors

Orientació al client – pacient - proveïdor
Satisfer les expectatives de les Entitats Asseguradores –Mútues i de les persones assegurades/pacients, així com les del nostre equip Professional. Som accessibles, flexibles, àgils, amb una comunicació efectiva i amb la voluntat d’escoltar, escoltar i escoltar per tal d’entendre les seves necessitats

Confiança 
A Dr. Fatjó, generem confiança als nostres Grups d’ Interès –clients – pacients – proveïdors, a través d’ una actitud d’ integritat, lleialtat, honestedat, sinceritat i transparència.

Compromís
Ens comprometem sense reserves amb les expectatives de tots els nostres Grups d’ Interès, amb el medi ambient i amb la Societat, i fomentem els beneficis i recomanacions de la salut mental a tota la població.

Excel·lència - Professionalitat
Gestionem amb voluntat d’ excel·lència, qualitat i millora continua, actuant amb professionalitat i rigor, i en continua formació de les nostres competències.


 

/ 0 1